Wejście w życie Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Afganistanu, podpisanej w Kabulu dnia 25 czerwca 1966 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.39.254

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 września 1972 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 21 sierpnia 1972 r.
w sprawie wejścia w życie Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Afganistanu, podpisanej w Kabulu dnia 25 czerwca 1966 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 10 Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Afganistanu, podpisanej w Kabulu dnia 25 czerwca 1966 r., wyżej wymieniona umowa weszła w życie dnia 25 czerwca 1972 r.