Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.43.493

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 maja 2000 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 9 marca 2000 r.
w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bangladeszu w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 8 lipca 1997 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 12 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bangladeszu w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 8 lipca 1997 r., która była ratyfikowana na podstawie artykułu 89 ustęp 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, dokonane zostały przewidziane w tym artykule notyfikacje.
Umowa weszła w życie dnia 19 listopada 1999 r.