Wejście w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o granicznej komunikacji kolejowej, podpisanej w Warszawie dnia 7 kwietnia 1972 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.16.104

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 maja 1973 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 14 kwietnia 1973 r.
w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o granicznej komunikacji kolejowej, podpisanej w Warszawie dnia 7 kwietnia 1972 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 19 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o granicznej komunikacji kolejowej, podpisanej w Warszawie dnia 7 kwietnia 1972 r., umowa ta weszła w życie dnia 31 marca 1973 r.