Wejście w życie Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnej ochronie praw autorskich, podpisanego w Warszawie dnia 4 października 1974 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.4.17

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 lutego 1975 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 21 stycznia 1975 r.
w sprawie wejścia w życie Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnej ochronie praw autorskich, podpisanego w Warszawie dnia 4 października 1974 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem XII Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnej ochronie praw autorskich, podpisanego w Warszawie dnia 4 października 1974 r., porozumienie to weszło w życie dnia 1 stycznia 1975 r.