Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.46.210

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 kwietnia 1996 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 29 lutego 1996 r.
w sprawie wejścia w życie Porozumienia między Ministrem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Finansów Republiki Czeskiej w sprawie zwolnień od cła towarów przewożonych przez osoby przekraczające granicę między obydwoma Państwami w małym ruchu granicznym, sporządzonego w Pradze dnia 12 stycznia 1996 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 5 Porozumienia miedzy Ministrem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Finansów Republiki Czeskiej w sprawie zwolnień od cła towarów przewożonych przez osoby przekraczające granicę między obydwoma Państwami w małym ruchu granicznym, sporządzonego w Pradze dnia 12 stycznia 1996 r., będzie ono obowiązywać od dnia wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.

Porozumienie weszło w życie dnia 19 lutego 1996 r.