§ 6. - Warunki uzyskania zwolnienia od cła przy rybołówstwie morskiem. - Dz.U.1931.68.560 - OpenLEX

§ 6. - Warunki uzyskania zwolnienia od cła przy rybołówstwie morskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.68.560

Akt utracił moc
Wersja od: 7 sierpnia 1931 r.
§  6.
(1)
Po ukończeniu rewizji urząd celny potwierdza jej wynik na obu egzemplarzach deklaracji.
(2)
Pierwszy egzemplarz deklaracji zostaje przy rejestrze urzędu celnego, drugi wręcza urząd kapitanowi właściwego statku lub armatorowi.
(3)
O zmianach, jakieby nastąpiły przed odpłynięciem statku w stosunku do zgłoszenia pierwotnego, winien armator lub kapitan statku donieść natychmiast pisemnie urzędowi celnemu. Urząd celny po sprawdzeniu dodatkowego zgłoszenia, zaświadcza wynik ponownej rewizji na obu egzemplarzach deklaracji pierwotnej i dołącza doniesienie pisemne do pierwszego egzemplarza deklaracji.