§ 5. - Warunki uzyskania zwolnienia od cła przy rybołówstwie morskiem. - Dz.U.1931.68.560 - OpenLEX

§ 5. - Warunki uzyskania zwolnienia od cła przy rybołówstwie morskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.68.560

Akt utracił moc
Wersja od: 7 sierpnia 1931 r.
§  5.
(1)
Na podstawie przedstawionej deklaracji urząd celny przeprowadza rewizję celną na ogólnych zasadach.
(2)
Rewizja przedmiotów wyposażenia statku oraz zapasów może być przeprowadzana podczas ładowania na statek.