§ 13. - Warunki uzyskania zwolnienia od cła przy rybołówstwie morskiem. - Dz.U.1931.68.560 - OpenLEX

§ 13. - Warunki uzyskania zwolnienia od cła przy rybołówstwie morskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.68.560

Akt utracił moc
Wersja od: 7 sierpnia 1931 r.
§  13.
Do polskich lub gdańskich statków rybackich, nie większych od 75 tonn metrycznych brutto, zajmujących się rybołówstwem przybrzeżnem, nie mają zastosowania postanowienia niniejszego rozporządzenia.