[Początek stosowania przepisów rozporządzenia] - § 5. - Warunki ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu kosztów używania do... - Dz.U.2002.27.271 - OpenLEX

§ 5. - [Początek stosowania przepisów rozporządzenia] - Warunki ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.27.271

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 kwietnia 2011 r.
§  5.  [Początek stosowania przepisów rozporządzenia]
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów począwszy od dnia 1 stycznia 2002 r.