Rozdział 1 - Przepisy ogólne. - Warunki służby przygotowawczej i zasady odpowiedzialności służbowej kandydatów na szeregowych Policji Województwa Śląskiego przyjętych do służby przygotowawczej w charakterze pracowników kontraktowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.38.322

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 stycznia 1939 r.

Rozdział  I.

Przepisy ogólne.

§  1.
(1)
Określenie "kandydaci kontraktowi", użyte w dalszych przepisach rozporządzenia niniejszego, odnosi się do kandydatów na szeregowych Policji Województwa Śląskiego, przyjętych do służby przygotowawczej w charakterze pracowników kontraktowych.
(2)
Paragrafy, powołane w rozporządzeniu niniejszym bez bliższego określenia, oznaczają przepisy rozporządzenia niniejszego.
§  2.
Dla kandydatów kontraktowych wprowadza się służbę przygotowawczą.
§  3.
Wojewoda Śląski może przyjmować kandydatów kontraktowych do służby w Policji Województwa Śląskiego na warunkach, określonych w rozporządzeniu niniejszym, w ramach etatu osobowego Policji Województwa Śląskiego ustalanego corocznie w budżecie śląskim.