Rozdział 5 - Warunki nadawania przekazów pocztowych - Warunki korzystania z usług pocztowych o charakterze powszechnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.40.173

Akt utracił moc
Wersja od: 12 listopada 2003 r.

Rozdział  5

Warunki nadawania przekazów pocztowych

§  34.
Przekaz pocztowy może być nadany w placówce nadawczej Poczty Polskiej, a na terenie wiejskim - również za pośrednictwem listonosza.
§  35.
1.
Kwotę określoną w przekazie pocztowym nadawca wręcza pracownikowi placówki nadawczej lub listonoszowi w stanie uporządkowanym, wraz z wypełnionym blankietem przekazu pocztowego.
2.
Kwota określona w przekazie pocztowym może być wyrażona tylko w złotych polskich, cyframi i słownie.
3.
Kwota określona w przekazie pocztowym nadanym w placówce nadawczej nie jest ograniczona.
4.
Kwota określona w przekazie pocztowym nadawanym na terenie wiejskim za pośrednictwem listonosza nie może być wyższa niż graniczna wartość przekazu pocztowego.