Rozdział 10 - Postępowanie reklamacyjne - Warunki korzystania z usług pocztowych o charakterze powszechnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.40.173

Akt utracił moc
Wersja od: 12 listopada 2003 r.

Rozdział  10

Postępowanie reklamacyjne

§  64-73. 1
(uchylone).
1 § 64-73 uchylone przez § 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz.U.03.183.1795) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 listopada 2003 r.