Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.411

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 2012 r.
§  4.
1. Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący wkładu własnego.
2. Za wkład własny uważa się:
1) środki finansowe wydatkowane przez organ prowadzący od dnia 1 stycznia 2012 r. na zakup sprzętu komputerowego i innych urządzeń, które stanowią pomoce dydaktyczne określone w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia;
2) środki finansowe, które zostaną wydatkowane przez organ prowadzący na zakup pomocy dydaktycznych określonych w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz spełniających warunki określone w ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia, objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w § 11 ust. 1.
3. Środki finansowe na pokrycie wkładu własnego stanowią co najmniej 20% wartości zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.
4. Jeżeli wydatki na zakup danego rodzaju pomocy dydaktycznych określonych w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia są wydatkami inwestycyjnymi, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579), kwota wkładu własnego wynosi co najmniej 50% kosztów zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych.