§ 1. - Uzupełnienie taryfy pocztowej. - Dz.U.1933.23.191 - OpenLEX

§ 1. - Uzupełnienie taryfy pocztowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.23.191

Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 1933 r.
§  1.
W taryfie pocztowej, ogłoszonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 września 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 91, poz. 711) wprowadza się następujące zmiany:

A. W rozdziale "Przesyłki listowe A":

1) pozycja "Druki" otrzymuje następujące brzmienie;

"a)prywatnedo25g5gr
ponad25g"50"10"
"50""100"15"
"100""250"25"
"250""500"50"
"500""1.000"60"
"1.000do2.000g (tylko pojedynczo wysyłane tomy) 70 gr
b)urzędowedo25g5gr
ponad25g"50"10"
"50""100"15"
"100""250"25"
"250""2.000"40"
c)druki prywatne i urzędowe nadawane jednorazowo w ilości:
ponad100do500sztuk- 60 %
"500"1.000"- 50 %
"1.000sztuk- 40 %
opłat za druki prywatne lub urzędowe odpowiedniej wagi.
d)bezadresowe do 50 g (tylko w obrocie wewnętrznym)
za każde 500 sztuk300 gr
e)bezadresowe ulotki (na podstawie rozporz. Min. P. i T. z dnia 24 marca 1933 r. Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 189)
za każde 1.000 sztuk500 gr
Wymiary: jak dla listów."
2)
pozycja "Papiery handlowe" otrzymuje następujące brzmienie:
"do100g15gr
ponad100"250"25"
"250"500"50"
"500"1.000"60"
Wymiary jak dla listów."
3)
pozycja "Próbki towarów" otrzymuje następujące brzmienie:
"a)do100g15gr
ponad100 "250"25"
"250 "500"50"
b)próbki towarów nadawane jednorazowo w w ilości:
ponad100do500sztuk- 60%
"500 "1.000 "- 50%
"1.000sztuk- 40%
opłat za próbki towarów odpowiedniej wagi.
Wymiary próbek nie mogą przekraczać 45 x 20 x 10 cm lub jeżeli próbka ma formę rulonu- 45 cm długości i 15 cm średnicy".
4)
pozycja "Przesyłki mieszane" otrzymuje następujące brzmienie:
"a)do100g15gr
ponad100 "250"25"
"250 "500"50"
"500 "1.000"60"
b)próbki towarów nadawane jednorazowo w w ilości:
ponad100do500sztuk- 60%
"500 "1.000 "- 50%
"1.000sztuk- 40%
opłat za próbki towarów odpowiedniej wagi.

Waga i wymiary poszczególnych części składowych przesyłki nie mogą przekraczać norm, przepisanych dla każdej z tych części."

B. W rozdziale "Należności dodatkowe":

1) w pozycji 1) w kolumnie 1 kwotę "60 gr" zastępuje się kwotą "50 gr",

2) w pozycji 2) w kolumnie 1 kwotę "60 gr" zastępuje się kwotą "50 gr",

3) w pozycji 3) w kolumnie 1 kwotę "60 gr" zastępuje się kwotą "50 gr",

4) w pozycji 13) a) w kolumnie 1 kwotę "90 gr" zastępuje się kwotą "80 gr",

5) w pozycji 13) c) w kolumnie 1 kwotę "90 gr" zastępuje się kwotą "80 gr",

6) w pozycji 16) a) w kolumnie 1 kwotę "90 gr" zastępuje się kwotą "80 gr",

7) w pozycji 16) b) w kolumnie 1 kwotę "90 gr" zastępuje się kwotą "80 gr",

8) w pozycji 43) w wierszu 6 "w obrocie wewnętrznym" kwotę "90 gr" zastępuje się kwotą "80 gr".