Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.96.635

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 października 1920 r.
Art.  6.

Normalne ceny mają być wyznaczane dla ziemiopłodów doborowej jakości, nie zawierających więcej, niż 3% zanieczyszczeń.

Przy wyższym procencie zanieczyszczeń i gorszym gatunku cena winna zostać odpowiednio zniżona.