Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.96.635

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 października 1920 r.
Art.  1.

Komisje aprowizacyjne, powołane na zasadzie art. 8 ustawy o aprowizacji z dnia 9 lipca 1920 r. (Dz. Ust. № 56, poz. 348) powinny przy ustaleniu cen powoływać do swego grona w miejscowościach, gdzie są Urzędy Walki z Lichwą i Spekulacją, także przedstawiciela wymienionego Urzędu.