Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.8.53

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 stycznia 1923 r.
§  1. Paragraf 9 rozporządzenia z dnia 13 maja 1922 r. celem wykonania ustawy o opłatach stemplowych od weksli (Dz. U. R. P. № 38 poz. 317) uzupełnia się ustępami następującej treści:

"Celem ułatwienia uiszczenia opłat stemplowych od weksli zagranicznych władza skarbowa może zezwolić poszczególnym firmom na pobór tych opłat w chwili otrzymania weksla od klijenta i uiszczenia gotówką w kasie skarbowej.

Sposób poboru opłat, sposób umieszczenia na wekslu adnotacji o uiszczeniu opłaty gotówką, terminy wpłacania opłat do kas skarbowych i t. d. określone będą w udzielonych zezwoleniach.

Podania o zezwolenie należy składać u władzy skarbowej I instancji".