Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.92.613

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 września 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 września 1920 r.
uzupełniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1920 r. Dz. Ust. № 50 poz. 309 w przedmiocie odroczenia zapłaty prywatno - prawnych wierzytelności pieniężnych w b. zaborze austrjackim.

Art.  1.

W ustępie 6 par. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1920 r. № 50 Dz. U. poz. 309 wstawia się po słowach: "należy do 30 dni po terminie chybionym" słowa następujące: "przedstawić weksel do zapłaty i."

Do tegoż ustępu 6 par. 1 dodaje się na końcu zdanie następujące: "Protest może być zastąpiony w sposób przewidziany w art. 26 ustawy z dnia 26 czerwca 1919 r. № 51 Dz. Pr. P. poz. 332".

Art.  2.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1-ym października 1920 roku.