Rozdział 1 - Przepisy Przewozowe wraz z Postanowieniami Wykonawczemu - Uzupełnienie i zmiana taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.120.971

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 grudnia 1923 r.

CZĘŚĆ  I.

Przepisy Przewozowe wraz z Postanowieniami Wykonawczemu

2)
W art. 16 "Kontrola biletów" i dopłaty do cen za przejazd:
a)
dopłata 240.000 mk., przewidziana w ust, 2 i 3, zmienia się na 480.000 mk.,
b)
dopłata 36.000 mk., przewidziana w Post. Wyk. III do ust. 3, zmienia się na 72.000 mk.,
c)
dopłata 120.000 mk., przewidziana w ust. 6., zmienia się na 240.000 mk.
3)
W art. 24 "Postoje" opłata 2,400.000 mk., przewidziana w ust. 3 i Post. Wyk. do tegoż ustępu, zmienia się na 4,800.000 mk.
4)
W art. 30 "Określenie" dopłata 60.000 mk., przewidziana w ust. 3, zmienia się na 120.000. mk.
5)
W art. 36 "Odpowiedzialność kolei za zaginięcie, brak lub uszkodzenie bagażu" norma odszkodowania 360.000 mk., przewidziana w Post. Wyk. I do ust. 1, zmienia się na 720.000 mk.
6)
W art. 37 "Przekroczenie terminu dostawy norma 6.000 mk., przewidziana w ust. 2-a, zmienia się na 12.000 mk., norma 2.400 mk., przewidziana w ust. 3-a zmienia się na 4.800 mk., a norma 3.600 mk., przewidziana w ust. 3-b, zmienia się na 7.200 mk.