Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.159

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Twierdza Przemyśl"

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245) zarządza się, co następuje:
§  1.  Uznaje się za pomnik historii "Twierdza Przemyśl", położony w województwie podkarpackim w:
1) Przemyślu, Łuczycach, Ostrowie, Kuńkowcach, Łętowni, Krównikach, Pikulicach, Hermanowicach, Grochowcach i Ujkowicach - w gminie Przemyśl;
2) Orzechowcach, Bolestraszycach i Żurawicy - w gminie Żurawica;
3) Duńkowiczkach - w gminie Orły; oraz
4) Hurku, Siedliskach i Jaksmanicach - w gminie Medyka.
§  2.  Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, naukowe i kompozycyjne oraz autentyczność zespołu dzieł obronnych powiązanych rozbudowaną siecią dróg fortecznych, wybitnego przykładu austriackiej szkoły architektury militarnej, tworzącego niepowtarzalny krajobraz warowny.
§  3. 
1.  Obszar pomnika historii "Twierdza Przemyśl" obejmuje następujące części:
1) pierścień wewnętrzny;
2) linię wspierającą;
3) pierścień zewnętrzny;
4) obiekty zaplecza.
2.  Obszar części pomnika historii, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje:
1) Szaniec S3 "Garbarze", Przemyśl, ul. Sadowa, w granicach części działki ewidencyjnej nr 163/2 (obręb 0208, miasto Przemyśl);
2) Szaniec S2 "Wilcze", Przemyśl, ul. Szańcowa, w granicach działek ewidencyjnych nr 105 i nr 634 oraz części działek ewidencyjnych nr 635 i nr 163/2 (obręb 0208, miasto Przemyśl);
3) Szaniec S1 "Pobereże", Przemyśl, ul. Szańcowa, w granicach działki ewidencyjnej nr 1040 (obręb 0208, miasto Przemyśl);
4) Szaniec S1/1 "Pobereże Kleszcze", Przemyśl, ul. Szańcowa i ul. Sybiraków, w granicach części działki ewidencyjnej nr 1040 (obręb 0208, miasto Przemyśl);
5) Szaniec S1/2 "Pobereże Piła", Przemyśl, ul. Szańcowa i ul. Sybiraków, w granicach działki ewidencyjnej nr 1155 oraz części działki ewidencyjnej nr 1154 (obręb 0208, miasto Przemyśl);
6) Szaniec, Przemyśl, ul. Lwowska, w granicach działki ewidencyjnej nr 197 (obręb 0214, miasto Przemyśl);
7) Fort XX "Przekopana", Przemyśl, ul. Lwowska, w granicach części działek ewidencyjnych nr 371/1 i nr 378/4 (obręb 0214, miasto Przemyśl);
8) Szaniec SZ12 "Lempertówka", Przemyśl, ul. J. Zamojskiego, w granicach części działek ewidencyjnych nr 478, nr 495 i nr 315 (obręb 0214, miasto Przemyśl);
9) Szaniec SZ11 "Lempertówka", Przemyśl, ul. J. Zamojskiego, w granicach części działki ewidencyjnej nr 710/1 (obręb 0214, miasto Przemyśl);
10) Bateria XXa "Kanał" i Brama Krównicka, Przemyśl, ul. J. Jasińskiego, w granicach działek ewidencyjnych nr 664 i nr 665 oraz części działki ewidencyjnej nr 396/4 (obręb 0214, miasto Przemyśl);
11) Fort XXI "Bakończyce", Przemyśl, ul. Bakończycka, w granicach części działki ewidencyjnej nr 214/11 (obręb 0212, miasto Przemyśl);
12) Bateria XXIa "Jamki", Szaniec XXIa i Brama Dobromilska, Przemyśl, ul. J. Słowackiego i ul. Bakończycka, w granicach działki ewidencyjnej nr 920/2 oraz części działek ewidencyjnych nr 896, nr 921, nr 915/3 i nr 915/4 (obręb 0212, miasto Przemyśl);
13) Bateria XVIa "Laboratorium", Przemyśl, ul. Przemysława, w granicach części działek ewidencyjnych nr 68 i nr 69 (obręb 0210, miasto Przemyśl) oraz części działek ewidencyjnych nr 878, nr 879, nr 880 i nr 893 (obręb 0212, miasto Przemyśl);
14) Bateria XVIb "Kopiec Tatarski", Fort N XVI "Zniesienie" i Brama na Zniesieniu, Przemyśl, ul. Przemysława i ul. Grochowska, w granicach działek ewidencyjnych nr 622, nr 855 i nr 857, części działek ewidencyjnych nr 604/6 i nr 978/5 (obręb 0212, miasto Przemyśl) oraz części działki ewidencyjnej nr 275/1 (obręb 0206, miasto Przemyśl);
15) Zespół dzieł obronnych - Brama Sanocka Górna, Brama Sanocka Dolna, Fort XVIc "Trzy Krzyże", Szaniec SZ9 "Krzemieniec", Przemyśl, ul. Sanocka i ul. Przemysława, w granicach działki ewidencyjnej nr 274 oraz części działki ewidencyjnej nr 263 (obręb 0206, miasto Przemyśl);
16) Szaniec S6, Przemyśl, ul. J. Zachariasiewicza, ul. M. Bielskiego i ul. Szańce, w granicach działki ewidencyjnej nr 55 oraz części działki ewidencyjnej nr 6 (obręb 0205, miasto Przemyśl);
17) Fort XVIIa "Browar", Przemyśl, ul. M. Bielskiego, w granicach działki ewidencyjnej nr 6 (obręb 0205, miasto Przemyśl);
18) Szaniec S5 i Brama na Ostrowiu, Przemyśl, ul. A. Malawskiego i ul. Szańce, w granicach części działki ewidencyjnej nr 6 (obręb 0205, miasto Przemyśl) oraz części działki ewidencyjnej nr 1073 (obręb 0201, miasto Przemyśl);
19) Fort XVII "Ostrów", Przemyśl, ul. A. Malawskiego, w granicach działek ewidencyjnych nr 239, nr 240, nr 241, nr 242, nr 243, nr 244, nr 245, nr 246, nr 247, nr 248, nr 249, nr 250, nr 251, nr 252, nr 253, nr 254 i nr 258 (obręb 0204, miasto Przemyśl) oraz części działki ewidencyjnej nr 6 (obręb 0205, miasto Przemyśl);
20) Bateria XVIIb "Dynamit", Przemyśl, ul. Szańce, w granicach działki ewidencyjnej nr 1073 (obręb 0201, miasto Przemyśl);
21) Prochownia na Ostrowiu, Przemyśl, ul. M. Bielskiego i ul. Szańce, w granicach części działek ewidencyjnych nr 767, nr 794 i nr 1247 (obręb 0201, miasto Przemyśl);
22) Fort XVIIIa "Strzelnica", Przemyśl, ul. Z. Chrzanowskiej, ul. M. Bielskiego i ul. A. Kordeckiego, w granicach części działek ewidencyjnych nr 836 i nr 1247 (obręb 0201, miasto Przemyśl);
23) Fort XVIIIb "Głęboka", Przemyśl, ul. J. Wysockiego, ul. Z. Chrzanowskiej i ul. A. Kordeckiego, w granicach części działek ewidencyjnych nr 601/1 i nr 601/2 (obręb 0201, miasto Przemyśl);
24) Szaniec i Bariera Lipowica, Przemyśl, ul. J. Wysockiego i ul. Żurawicka, w granicach części działek ewidencyjnych nr 449/5 i nr 449/6 (obręb 0201, miasto Przemyśl);
25) Fort XVIII "Lipowica", Bateria XVIIIc "Las" i Szaniec S4, Lipowica, gmina Żurawica, w granicach części działek ewidencyjnych nr 1879/2 i nr 1880/6 (obręb 0009, Żurawica) oraz części działki ewidencyjnej nr 64 (obręb 0206, miasto Przemyśl);
26) Fort XIX "Winna Góra" z szańcem, Przemyśl, ul. B. Chrobrego, w granicach części działek ewidencyjnych nr 1642 i nr 634 (obręb 0202, miasto Przemyśl).
3.  Obszar części pomnika historii, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje:
1) Bateria 12 "Buszkowiczki", Bolestraszyce, gmina Żurawica, w granicach działki ewidencyjnej nr 695/3 (obręb 0002, Bolestraszyce);
2) Bateria 13 "Łapajówka", Przemyśl, ul. Lwowska, w granicach działek ewidencyjnych nr 372 i nr 373 (obręb 0215, miasto Przemyśl);
3) Bateria 1 "Krówniki", Krówniki, gmina Przemyśl, w granicach działki ewidencyjnej nr 302 (obręb 004, Krówniki);
4) Bateria 2 "Nehrybka", Przemyśl, ul. Obozowa, w granicach działki ewidencyjnej nr 432 (obręb 0213, miasto Przemyśl);
5) Bateria "Kruhel", Przemyśl, ul. L. Pasteura, w granicach działek ewidencyjnych nr 140 i nr 3 oraz części działki ewidencyjnej nr 2 (obręb 0210, miasto Przemyśl).
4.  Obszar części pomnika historii, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, obejmuje:
1) Fort I "Salis Soglio", Jaksmanice, gmina Medyka, w granicach działki ewidencyjnej nr 179/1 oraz części działek ewidencyjnych nr 183/2, nr 183/4 i nr 184 (obręb 0003, Jaksmanice);
2) Fort II "Jaksmanice", Jaksmanice, gmina Medyka, w granicach działki ewidencyjnej nr 438 (obręb 0003, Jaksmanice);
3) Fort IIa "Mogiłki", Jaksmanice, gmina Medyka, w granicach działki ewidencyjnej nr 280 (obręb 0003, Jaksmanice);
4) Fort IIb "Cyków", Jaksmanice, gmina Medyka, w granicach części działki ewidencyjnej nr 379 (obręb 0003, Jaksmanice);
5) Fort III "Łuczyce", Łuczyce, gmina Przemyśl, w granicach działek ewidencyjnych nr 210/1 i nr 210/3 oraz części działek ewidencyjnych nr 185/2 i nr 494 (obręb 0007, Łuczyce);
6) Fort IV "Optyń", Pikulice i Hermanowice, gmina Przemyśl, w granicach działki ewidencyjnej nr 711 (obręb 0011, Pikulice) oraz części działki ewidencyjnej nr 16 (obręb 0003, Hermanowice);
7) Fort V "Grochowce", Grochowce, gmina Przemyśl, w granicach działki ewidencyjnej nr 228 (obręb 0002, Grochowce);
8) Fort Va "Grochowce-Leśniczówka", Grochowce, gmina Przemyśl, w granicach części działki ewidencyjnej nr 73/2 (obręb 0002, Grochowce);
9) Fort VI "Helicha", Grochowce, gmina Przemyśl, w granicach działki ewidencyjnej nr 123 (obręb 0002, Grochowce);
10) Fort VIb "Lipnik", Pikulice, gmina Przemyśl, w granicach części działki ewidencyjnej nr 834 (obręb 0216, Kruchel Wielki) oraz części działek ewidencyjnych nr 269/3 i nr 269/6 (obręb 0011, Pikulice);
11) Fort VII "Prałkowce" oraz szaniec 34 1/2 i punkt oporu "Kamieniołom", Ostrów, gmina Przemyśl, w granicach części działki ewidencyjnej nr 753 i nr 692/5 oraz części działki ewidencyjnej nr 755 (obręb 0010, Ostrów);
12) Fort VII 1/2 Tarnawce, Ostrów, gmina Przemyśl, w granicach działki ewidencyjnej nr 149/3 oraz części działki ewidencyjnej nr 746 (obręb 0010, Ostrów);
13) Fort VIII "Łętownia", Kuńkowce, gmina Przemyśl, w granicach części działek ewidencyjnych nr 25/3 i nr 25/4 (obręb 0005, Kuńkowce);
14) Fort VIIIa "Łętownia-Leśniczówka", Łętownia, gmina Przemyśl, w granicach działki ewidencyjnej nr 399/2 (obręb 0006, Łętownia) oraz części działki ewidencyjnej nr 399/1;
15) Fort IX "Brunner-Glinne", Ujkowice, gmina Przemyśl, w granicach części działek ewidencyjnych nr 1452/17, nr 1452/13, nr 1452/18, nr 1452/19, nr 1243/6, nr 1449/2, nr 1449/3, nr 1448/2, nr 1534/2, nr 1243/4 i nr 1452/9 (obręb 0014, Ujkowice);
16) Fort IXa "Przy Krzyżu", Ujkowice, gmina Przemyśl, w granicach działek ewidencyjnych nr 1229/2, nr 1239/3, nr 1237/2, nr 1249/3, nr 1248/2, nr 1239/2, nr 1240, nr 1241/6 oraz części działek ewidencyjnych nr 1571/1 i nr 1241/5 (obręb 0014, Ujkowice);
17) Fort IXb "Zagrodnia", Ujkowice, gmina Przemyśl, w granicach działki ewidencyjnej nr 1360/2, (obręb 0014, Ujkowice);
18) Szaniec piechoty "Orzechowce", Ujkowice, gmina Przemyśl, w granicach działek ewidencyjnych nr 1387/6, nr 1393/6 i nr 1393/5 (obręb 0014, Ujkowice);
19) Fort X "Orzechowce" wraz z baterią X B2, Ujkowice, gmina Przemyśl, w granicach działek ewidencyjnych nr 1431/3, nr 1433/2, nr 1432, nr 1539, nr 1430/3 i nr 1430/4, części działek ewidencyjnych nr 1426/2, nr 1431/6, nr 1430/5, nr 1430/2, nr 1424/3 i nr 1430/6 (obręb 0014, Ujkowice) oraz części działek ewidencyjnych nr 1287/6 i nr 1808/3 (obręb 0009, Żurawica);
20) Bateria X B3 "Orzechowce", Żurawica, gmina Żurawica, w granicach działki ewidencyjnej nr 1287/5 (obręb 0009, Żurawica);
21) Fort Xa "Prudnicka Droga", Orzechowce, gmina Żurawica, w granicach działki ewidencyjnej nr 140/2 (obręb 0007, Orzechowce);
22) Fort XIa "Cegielnia", Orzechowce, gmina Żurawica, w granicach działki ewidencyjnej nr 209 (obręb 0007, Orzechowce);
23) Fort XI "Duńkowiczki", Duńkowiczki, gmina Orły, w granicach działki ewidencyjnej nr 119/3 oraz części działki ewidencyjnej nr 119/5 (obręb 0003, Duńkowiczki);
24) Szaniec Sch XI "Duńkowiczki", gmina Orły, w granicach działki ewidencyjnej nr 254/32 (obręb 0003 Duńkowiczki) oraz części działki ewidencyjnej nr 1428/7 (obręb 0009, Żurawica);
25) Fort XII "Werner", Żurawica, ul. Forteczna, gmina Żurawica, w granicach działek ewidencyjnych nr 1600/1 i nr 1600/2 (obręb 0009, Żurawica);
26) Fort XIIIb "Bolestraszyce", Bolestraszyce, gmina Żurawica, w granicach działek ewidencyjnych nr 1188/5, nr 1186/73, nr 1186/75, nr 1186/76, nr 1188/3, nr 1188/2, nr 1186/7, nr 1186/2, nr 1186/3, nr 1191/2, nr 1186/6, nr 1186/12 i nr 1186/8 oraz części działki ewidencyjnej nr 1373/1 (obręb 0002, Bolestraszyce);
27) Fort XIII "San Rideau", Bolestraszyce, gmina Żurawica, w granicach działek ewidencyjnych nr 887, nr 1200/2, nr 1382/3 i nr 896/3 oraz części działki ewidencyjnej nr 1185/4 (obręb 0002, Bolestraszyce);
28) Fort XIIIa "Zabłocie", Bolestraszyce, gmina Żurawica, w granicach działki ewidencyjnej nr 290/1 (obręb 0002, Bolestraszyce);
29) Szaniec XIVb "Hurko B", Hurko, gmina Medyka, w granicach działki ewidencyjnej nr 255 (obręb 0002, Hurko);
30) Fort XV "Borek", Siedliska, gmina Medyka, w granicach działek ewidencyjnych nr 384 i nr 416 (obręb 0006, Siedliska).
5.  Obszar części pomnika historii, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, obejmuje:
1) Cmentarz Główny (część zabytkowa), Przemyśl, ul. Przemysława i ul. J. Słowackiego, w granicach działki ewidencyjnej nr 893 (obręb 0212, miasto Przemyśl);
2) Cmentarz Wojenny żołnierzy Austro-Węgierskich, Przemyśl, ul. B. Śmiałego, w granicach części działki ewidencyjnej nr 1202 (obręb 0201, miasto Przemyśl);
3) Zespół cmentarzy z I Wojny Światowej, Przemyśl, ul. Przemysława, w granicach części działek ewidencyjnych nr 975 i nr 893 (obręb 0212, miasto Przemyśl);
4) Koszary wojskowe, Przemyśl, ul. Okrzei i ul. Zawiszy Czarnego, w granicach działek ewidencyjnych nr 1787/1 i nr 1031 (obręb 0205, miasto Przemyśl);
5) Koszary wojskowe, Przemyśl, ul. 29 Listopada, w granicach działek ewidencyjnych nr 1238, nr 1241, nr 1243 i nr 1244 (obręb 0205, miasto Przemyśl);
6) Koszary wojskowe, Przemyśl, ul. J. Słowackiego, w granicach działek ewidencyjnych nr 140/2, nr 997/1, nr 997/2, nr 997/3, nr 997/4, nr 997/5, nr 140/1, nr 140/3, nr 140/5, nr 997/7, nr 998/1, nr 998/6, nr 998/3, nr 998/2, nr 998/5, nr 998/4, nr 239, nr 238, nr 236/1 i nr 236/2 oraz części działki ewidencyjnej nr 997/6 (obręb 0212, miasto Przemyśl);
7) Dworzec Kolejowy, Przemyśl, Plac Legionów, w granicach działki ewidencyjnej nr 530/48 (obręb 0207, miasto Przemyśl).
6.  Mapa pomnika historii "Twierdza Przemyśl" stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
7.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 2 pkt 1, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
8.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 2 pkt 2, stanowi załączniki nr 3 i 4 do rozporządzenia.
9.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 2 pkt 3, stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.
10.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 2 pkt 4, stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.
11.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 2 pkt 5, stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia.
12.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 2 pkt 6, stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia.
13.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 2 pkt 7, stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia.
14.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 2 pkt 8, stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia.
15.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 2 pkt 9, stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia.
16.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 2 pkt 10, stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia.
17.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 2 pkt 11, stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia.
18.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 2 pkt 12, stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia.
19.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 2 pkt 13, stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia.
20.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 2 pkt 14, stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia.
21.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 2 pkt 15, stanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia.
22.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 2 pkt 16, stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia.
23.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 2 pkt 17, stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia.
24.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 2 pkt 18, stanowi załącznik nr 20 do rozporządzenia.
25.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 2 pkt 19, stanowi załącznik nr 21 do rozporządzenia.
26.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 2 pkt 20, stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia.
27.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 2 pkt 21, stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia.
28.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 2 pkt 22, stanowi załącznik nr 24 do rozporządzenia.
29.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 2 pkt 23, stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia.
30.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 2 pkt 24, stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia.
31.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 2 pkt 25, stanowi załącznik nr 27 do rozporządzenia.
32.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 2 pkt 26, stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia.
33.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 3 pkt 1, stanowi załącznik nr 29 do rozporządzenia.
34.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 3 pkt 2, stanowi załącznik nr 30 do rozporządzenia.
35.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 3 pkt 3, stanowi załącznik nr 31 do rozporządzenia.
36.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 3 pkt 4, stanowi załącznik nr 32 do rozporządzenia.
37.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 3 pkt 5, stanowi załącznik nr 33 do rozporządzenia.
38.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 4 pkt 1, stanowi załącznik nr 34 do rozporządzenia.
39.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 4 pkt 2, stanowi załącznik nr 35 do rozporządzenia.
40.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 4 pkt 3, stanowi załącznik nr 36 do rozporządzenia.
41.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 4 pkt 4, stanowi załącznik nr 37 do rozporządzenia.
42.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 4 pkt 5, stanowi załącznik nr 38 do rozporządzenia.
43.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 4 pkt 6, stanowi załącznik nr 39 do rozporządzenia.
44.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 4 pkt 7, stanowi załącznik nr 40 do rozporządzenia.
45.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 4 pkt 8, stanowi załącznik nr 41 do rozporządzenia.
46.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 4 pkt 9, stanowi załącznik nr 42 do rozporządzenia.
47.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 4 pkt 10, stanowi załącznik nr 43 do rozporządzenia.
48.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 4 pkt 11, stanowi załącznik nr 44 do rozporządzenia.
49.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 4 pkt 12, stanowi załącznik nr 45 do rozporządzenia.
50.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 4 pkt 13, stanowi załącznik nr 46 do rozporządzenia.
51.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 4 pkt 14, stanowi załącznik nr 47 do rozporządzenia.
52.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 4 pkt 15, stanowi załącznik nr 48 do rozporządzenia.
53.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 4 pkt 16, stanowi załącznik nr 49 do rozporządzenia.
54.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 4 pkt 17, stanowi załącznik nr 50 do rozporządzenia.
55.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 4 pkt 18, stanowi załącznik nr 51 do rozporządzenia.
56.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 4 pkt 19, stanowi załącznik nr 52 do rozporządzenia.
57.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 4 pkt 20, stanowi załącznik nr 53 do rozporządzenia.
58.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 4 pkt 21, stanowi załącznik nr 54 do rozporządzenia.
59.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 4 pkt 22, stanowi załącznik nr 55 do rozporządzenia.
60.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 4 pkt 23, stanowi załącznik nr 56 do rozporządzenia.
61.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 4 pkt 24, stanowi załącznik nr 57 do rozporządzenia.
62.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 4 pkt 25, stanowi załącznik nr 58 do rozporządzenia.
63.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 4 pkt 26, stanowi załącznik nr 59 do rozporządzenia.
64.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 4 pkt 27, stanowi załącznik nr 60 do rozporządzenia.
65.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 4 pkt 28, stanowi załącznik nr 61 do rozporządzenia.
66.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 4 pkt 29, stanowi załącznik nr 62 do rozporządzenia.
67.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 4 pkt 30, stanowi załącznik nr 63 do rozporządzenia.
68.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 5 pkt 1, stanowi załącznik nr 64 do rozporządzenia.
69.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 5 pkt 2, stanowi załącznik nr 65 do rozporządzenia.
70.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 5 pkt 3, stanowi załącznik nr 66 do rozporządzenia.
71.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 5 pkt 4, stanowi załącznik nr 67 do rozporządzenia.
72.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 5 pkt 5, stanowi załącznik nr 68 do rozporządzenia.
73.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 5 pkt 6, stanowi załącznik nr 69 do rozporządzenia.
74.  Mapa części pomnika historii, o której mowa w ust. 5 pkt 7, stanowi załącznik nr 70 do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

MAPA POMNIKA HISTORII "TWIERDZA PRZEMYŚL"

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ WEWNĘTRZNY - SZANIEC S3 "GARBARZE"

ZAŁĄCZNIK Nr  3

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ WEWNĘTRZNY - SZANIEC S2 "WILCZE" (CZĘŚC I)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ WEWNĘTRZNY - SZANIEC S2 "WILCZE" (CZĘŚĆ II)

ZAŁĄCZNIK Nr  5

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ WEWNĘTRZNY - SZANIEC S1 "POBEREŻE"

ZAŁĄCZNIK Nr  6

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ WEWNĘTRZNY - SZANIEC S1/1 "POBEREŻE KLESZCZE"

ZAŁĄCZNIK Nr  7

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ WEWNĘTRZNY - SZANIEC S1/2 "POBEREŻE PIŁA"

ZAŁĄCZNIK Nr  8

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ WEWNĘTRZNY - SZANIEC

ZAŁĄCZNIK Nr  9

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ WEWNĘTRZNY - FORT XX "PRZEKOPANA"

ZAŁĄCZNIK Nr  10

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ WEWNĘTRZNY - SZANIEC SZ12 "LEMPERTÓWKA"

ZAŁĄCZNIK Nr  11

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ WEWNĘTRZNY - SZANIEC SZ11 "LEMPERTOWKA"

ZAŁĄCZNIK Nr  12

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ WEWNĘTRZNY - BATERIA XXA "KANAŁ" I BRAMA KRÓWNICKA

ZAŁĄCZNIK Nr  13

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ WEWNĘTRZNY - FORT XXI "BAKOŃCZYCE"

ZAŁĄCZNIK Nr  14

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ WEWNĘTRZNY - BATERIA XXIA "JAMKI", SZANIEC XXIA I BRAMA DOBROMILSKA

ZAŁĄCZNIK Nr  15

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ WEWNĘTRZNY - BATERIA XVIA "LABORATORIUM"

ZAŁĄCZNIK Nr  16

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ WEWNĘTRZNY - BATERIA XVIB "KOPIEC TATARSKI", FORT N XVI "ZNIESIENIE" I BRAMA NA ZNIESIENIU

ZAŁĄCZNIK Nr  17

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ WEWNĘTRZNY - ZESPÓŁ DZIEŁ OBRONNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  18

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ WEWNĘTRZNY - SZANIEC S6

ZAŁĄCZNIK Nr  19

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ WEWNĘTRZNY - FORT XVIIA "BROWAR"

ZAŁĄCZNIK Nr  20

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ WEWNĘTRZNY -SZANIEC S5 I BRAMA NA OSTROWIU

ZAŁĄCZNIK Nr  21

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ WEWNĘTRZNY - FORT XVII "OSTRÓW"

ZAŁĄCZNIK Nr  22

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ WEWNĘTRZNY - BATERIA XVIIB "DYNAMIT"

ZAŁĄCZNIK Nr  23

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ WEWNĘTRZNY - PROCHOWNIA NA OSTROWIU"

ZAŁĄCZNIK Nr  24

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ WEWNĘTRZNY - FORT XVIIIA "STRZELNICA"

ZAŁĄCZNIK Nr  25

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ WEWNĘTRZNY - FORT XVIIIB "GŁĘBOKA"

ZAŁĄCZNIK Nr  26

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ WEWNĘTRZNY -SZANIEC I BARIERA LIPOWICA

ZAŁĄCZNIK Nr  27

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ WEWNĘTRZNY - FORT XVIII "LIPOWICA", BATERIA XVIIIC "LAS" I SZANIEC S4

ZAŁĄCZNIK Nr  28

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ WEWNĘTRZNY - FORT XIX "WINNA GÓRA" Z SZAŃCEM

ZAŁĄCZNIK Nr  29

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: LINIA WSPIERAJĄCA - BATERIA 12 "BUSZKOWICZKI"

ZAŁĄCZNIK Nr  30

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: LINIA WSPIERAJĄCA - BATERIA 13 "ŁAPAJÓWKA"

ZAŁĄCZNIK Nr  31

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: LINIA WSPIERAJĄCA - BATERIA 1 "KRÓWNIKI"

ZAŁĄCZNIK Nr  32

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: LINIA WSPIERAJĄCA - BATERIA 2 "NEHRYBKA"

ZAŁĄCZNIK Nr  33

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: LINIA WSPIERAJĄCA - BATERIA "KRUHEL"

ZAŁĄCZNIK Nr  34

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ ZEWNĘTRZNY - FORT I "SALIS SOGLIO"

ZAŁĄCZNIK Nr  35

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ ZEWNĘTRZNY - FORT II "JAKSMANICE"

ZAŁĄCZNIK Nr  36

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ ZEWNĘTRZNY - FORT IIA "MOGIŁKI"

ZAŁĄCZNIK Nr  37

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ ZEWNĘTRZNY - FORT IIB "CYKÓW"

ZAŁĄCZNIK Nr  38

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ ZEWNĘTRZNY - FORT III "ŁUCZYCE"

ZAŁĄCZNIK Nr  39

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ ZEWNĘTRZNY - FORT IV "OPTYŃ"

ZAŁĄCZNIK Nr  40

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ ZEWNĘTRZNY - FORT V "GROCHOWCE"

ZAŁĄCZNIK Nr  41

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ ZEWNĘTRZNY - FORT VA "GROCHOWCE-LEŚNICZÓWKA"

ZAŁĄCZNIK Nr  42

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ ZEWNĘTRZNY - FORT VI "HELICHA"

ZAŁĄCZNIK Nr  43

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ ZEWNĘTRZNY - FORT VIB "LIPNIK"

ZAŁĄCZNIK Nr  44

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ ZEWNĘTRZNY -FORT VII "PRAŁKOWCE" ORAZ SZANIEC 34 ½ I PUNKT OPORU "KAMIENIOŁOM"

ZAŁĄCZNIK Nr  45

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ ZEWNĘTRZNY - FORT VII 1/2 "TARNAWCE"

ZAŁĄCZNIK Nr  46

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ ZEWNĘTRZNY - FORT VIII "ŁĘTOWNIA"

ZAŁĄCZNIK Nr  47

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ ZEWNĘTRZNY - FORT VIIIA " ŁĘTOWNIA-LEŚNICZÓWKA"

ZAŁĄCZNIK Nr  48

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ ZEWNĘTRZNY - FORT IX "BRUNNER-GLINNE"

ZAŁĄCZNIK Nr  49

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ ZEWNĘTRZNY - FORT IXA "PRZY KRZYŻU"

ZAŁĄCZNIK Nr  50

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ ZEWNĘTRZNY - FORT IXB "ZAGRODNIA"

ZAŁĄCZNIK Nr  51

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ ZEWNĘTRZNY - SZANIEC PIECHOTY "ORZECHOWCE"

ZAŁĄCZNIK Nr  52

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ ZEWNĘTRZNY - FORT X "ORZECHOWCE" WRAZ Z BATERIĄ X B2

ZAŁĄCZNIK Nr  53

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ ZEWNĘTRZNY - BATERIA X B3 "ORZECHOWCE"

ZAŁĄCZNIK Nr  54

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ ZEWNĘTRZNY - FORT XA "PRUDNICKA DROGA"

ZAŁĄCZNIK Nr  55

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ ZEWNĘTRZNY - FORT XIA "CEGIELNIA"

ZAŁĄCZNIK Nr  56

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ ZEWNĘTRZNY - FORT XI "DUŃKOWICZKI"

ZAŁĄCZNIK Nr  57

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ ZEWNĘTRZNY - SZANIEC SCH XI "DUŃKOWICZKI"

ZAŁĄCZNIK Nr  58

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ ZEWNĘTRZNY - FORT XII "WERNER"

ZAŁĄCZNIK Nr  59

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ ZEWNĘTRZNY - FORT XIIIB "BOLESTRASZYCE"

ZAŁĄCZNIK Nr  60

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ ZEWNĘTRZNY - FORT XIII "SAN RIDEAU"

ZAŁĄCZNIK Nr  61

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ ZEWNĘTRZNY - FORT XIIIA "ZABŁOCIE"

ZAŁĄCZNIK Nr  62

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ ZEWNĘTRZNY -SZANIEC XIVB "HURKO B"

ZAŁĄCZNIK Nr  63

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: PIERŚCIEŃ ZEWNĘTRZNY - FORT XV "BOREK"

ZAŁĄCZNIK Nr  64

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: OBIEKTY ZAPLECZA -CMENTARZ GŁÓWNY (CZĘŚĆ ZABYTKOWA)

ZAŁĄCZNIK Nr  65

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: OBIEKTY ZAPLECZA - CMENTARZ WOJENNY ŻOŁNIERZY AUSTRO-WĘGIERSKICH

ZAŁĄCZNIK Nr  66

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: OBIEKTY ZAPLECZA - ZESPÓŁ CMENTARZY Z I WOJNY ŚWIATOWEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  67

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: OBIEKTY ZAPLECZA - KOSZARY WOJSKOWE PRZY ULICY OKRZEI I ULICY ZAWISZY

ZAŁĄCZNIK Nr  68

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: OBIEKTY ZAPLECZA - KOSZARY WOJSKOWE PRZY ULICY 29 LISTOPADA

ZAŁĄCZNIK Nr  69

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: OBIEKTY ZAPLECZA - KOSZARY WOJSKOWE PRZY ULICY SŁOWACKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  70

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: OBIEKTY ZAPLECZA - DWORZEC KOLEJOWY