Art. 10. - Uwłaszczenie i uregulowanie innych spraw, związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.14.78 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1999 r.
Art.  10.

W razie gdy nieruchomość została oddana w posiadanie w toku parcelacji, w braku dowodów zapłaty uznaje się, że spłacono.

1)
za nieruchomości państwowe:
a)
5% należności, jeżeli nieruchomości miały charakter samodzielnych gospodarstw,
b)
15% należności, jeżeli nieruchomości miały charakter gospodarstw wzorowych,
c)
10% należności - w innych przypadkach,
2)
za nieruchomości, które nie stanowiły własności Państwa - 15% należności.