Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.3.13

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1968 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 grudnia 1956 r.
o utworzeniu Wydziałów dla Nieletnich (Sądów dla Nieletnich) w Sądach Powiatowych w Elblągu, Chełmie, Jaśle i Wałbrzychu oraz o zniesieniu Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Krośnie.

Na podstawie art. 6 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1950 r. Nr 39, poz. 360) zarządza się, co następuje:
§  1. Tworzy się Wydziały dla Nieletnich (Sądy dla Nieletnich) w następujących Sądach Powiatowych:
1) w województwie gdańskim:

w Sądzie Powiatowym w Elblągu - dla okręgów Sądów Powiatowych w Elblągu, Kwidzyniu, Malborku, Nowym Dworze Gdańskim i Sztumie,

2) w województwie lubelskim:

w Sądzie Powiatowym w Chełmie - dla okręgów Sądów Powiatowych w Chełmie, Krasnymstawie i Włodawie;

3) 1 w województwie rzeszowskim:

w Sądzie Powiatowym w Jaśle dla okręgów sądów Powiatowych w Brzozowie, Gorlicach, Jaśle, Krośnie, Lesku, Sanoku i Ustrzykach Dolnych,

4) 2 (uchylony).
§  2. Znosi się Wydział dla Nieletnich (Sąd dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Krośnie, w województwie rzeszowskim.
§  3. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 1951 r. o utworzeniu Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Krośnie (Dz. U. Nr 10, poz. 80).
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Z dniem 1 stycznia 1968 r. § 1 pkt 3 traci moc w części dotyczącej Sądów Powiatowych w Brzozowe, Lesku, Sanoku i Ustrzykach Dolnych, zgodnie z § 3 pkt 3 rozporządzenia z dnia 8 października 1967 r. w sprawie utworzenia Wydziałów dla Nieletnich w Sądach Powiatowych w Ostródzie, Sanoku i Tarnobrzegu (Dz.U.67.42.213).
2 § 1 pkt 4 uchylony przez § 2 pkt 2 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1965 r. w sprawie utworzenia wydziałów dla nieletnich (sądów dla nieletnich) w okręgu Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu (Dz.U.66.3.16) z dniem 21 stycznia 1966 r.