§ 5. - Utworzenie sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenie ich siedzib i obszarów właściwości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.18.99

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 października 1979 r.
§  5.
Sądy rejonowe, w których utworzono wydział dla nieletnich (sąd dla nieletnich) są właściwe również do rozpoznawania spraw o rozwód. Właściwość miejscową tych sądów określa się według zasad ustalonych w § 4.