Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.37.215

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 maja 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 8 kwietnia 1920 r.
w przedmiocie utworzenia piątej kancelarji notarjalnej przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Lublinie.

Na zasadzie art. 4 ustawy notarjalnej z r. 1866 po porozumieniu się z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Skarbu postanawiam utworzyć piątą kancelarję notarjalną przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Lublinie.
Warszawa, dnia 8 kwietnia 1920 r.