Art. 5. - Utworzenie państwowego przedsiębiorstwa "Polski Monopol Tytoniowy".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.26.240

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1934 r.
Art.  5.

Zbywanie i zamiana majątku nieruchomego przedsiębiorstwa "Polski Monopol Tytoniowy" może nastąpić jedynie na podstawie upoważnienia ustawowego.