§ 8. - Utworzenie funduszu miejskiego w miastach nie stanowiących powiatów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.54.322

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1966 r.
§  8.
1.
Środki funduszu miejskiego są akumulowane poza budżetem na specjalnym rachunku bankowym.
2.
Środki funduszu miejskiego nie wydatkowane w ciągu roku przechodzą na rok następny.
3.
Rachunkowość funduszu miejskiego prowadzona jest na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości budżetowej.