§ 6. - Utworzenie funduszu miejskiego w miastach nie stanowiących powiatów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.54.322

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1966 r.
§  6.
1.
Wysokość środków funduszu miejskiego przeznaczonych na cele określone w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b) nie powinna być niższa od wpływów uzyskanych z opłaty uzdrowiskowej.
2.
Środki funduszu miejskiego przeznaczone na realizację czynów społecznych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, nie mogą być traktowane jako środki własne ludności w rozumieniu przepisów o czynach społecznych.