Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.48.362

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 października 1948 r.
§  6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 3 stycznia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o organizacji zarządu dróg wodnych (Mon. Pol. Nr 80, poz. 103).