Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.48.362

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 października 1948 r.
§  5. Uprawnienia i obowiązki organów wymienionych w § 4 w sprawach związanych z zagadnieniami obrony Państwa będą uzgadniane z Ministrem Obrony Narodowej.