Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.85.627

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 1921 r.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie po upływie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia go w Dzienniku Ustaw.

Jednocześnie traci moc obowiązującą art. 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 11 maja 1920 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej, oraz w przedmiocie wydawania środków leczniczych (Dziennik Ustaw № 45 poz. 284).