Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1198

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 czerwca 2017 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 6 kwietnia 2017 r.
w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Warszawie dnia 27 listopada 1997 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 22 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Warszawie dnia 27 listopada 1997 r. 1 , umowa utraciła moc obowiązującą dnia 4 sierpnia 2009 r.
1 Tekst Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Warszawie dnia 27 listopada 1997 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1999 r. poz. 1155 oraz z 2016 r. poz. 1376.