Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.604

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 marca 2017 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 13 stycznia 2017 r.
w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 7 października 1996 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Republika Indii wypowiedziała Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzoną w Warszawie dnia 7 października 1996 r. 1 , co zostało notyfikowane Rzeczypospolitej Polskiej dnia 4 maja 2016 r.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 umowy utraci ona moc obowiązującą dnia 4 maja 2017 r.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 umowy pozostanie ona w mocy w odniesieniu do inwestycji dokonanych lub nabytych przed jej wypowiedzeniem przez okres dalszych piętnastu lat, to jest do dnia 4 maja 2032 r.

1 Tekst Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 7 października 1996 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1998 r. poz. 186.