Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.601

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 marca 2017 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 13 stycznia 2017 r.
w sprawie utraty mocy obowiązującej Układu o przyjaźni i współpracy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republiką Ludową, podpisanego w Ułan Bator dnia 4 lipca 1975 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Mongolia wypowiedziała Układ o przyjaźni i współpracy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republiką Ludową, podpisany w Ułan Bator dnia 4 lipca 1975 r. 1  , co zostało notyfikowane Rzeczypospolitej Polskiej dnia 25 listopada 1993 r.

Zgodnie z art. 11 układu utracił on moc obowiązującą dnia 1 stycznia 1994 r.

1 Tekst Układu o przyjaźni i współpracy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republiką Ludową, podpisanego w Ułan Bator dnia 4 lipca 1975 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1976 r. poz. 3.