Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.44.197

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 kwietnia 1996 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 5 kwietnia 1996 r.
o utracie mocy obowiązującej art. 4 ust. 3 ustawy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w 1993 r. oraz o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

W wykonaniu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 września 1995 r., sygn. akt P 1/95 i z mocy art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 109, poz. 470, z 1993 r. Nr 47, poz. 213, z 1994 r. Nr 122, poz. 593 i z 1995 r. Nr 13, poz. 59) oraz uchwały Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 października 1993 r. (Dz. U. Nr 105, poz. 481) ogłaszam utratę mocy obowiązującej art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 30 grudnia 1992 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w 1993 r. oraz o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 14, poz. 64) w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 4 ust. 2 tej ustawy.

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.