§ 1. - Ustrój i zakres działania parytetowych komisyj doradczych przy biurach pośrednictwa pracy w województwach: poznańskiem i pomorskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.88.842

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 października 1924 r.
§  1.
Na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego znajdują zastosowanie przepisy w sprawie ustroju i zakresu działania parytetowych komisyj doradczych w brzmieniu §§ 1, 2, 3, 4, 5 i 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa i Dóbr Państwowych i Przemysłu i Handlu z dn. 18 grudnia 1923 r. w przedmiocie ustroju i zakresu działania parytetowych komisyj doradczych przy Państwowych Grzędach Pośrednictwa Pracy i Opieki nad Wychodźcami (Dz. U. R. P. № 136 poz. 1132) ze zmianą nazwy: "państwowy urząd pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami" na nazwą "biuro pośrednictwa pracy".