Ochrona przed niebezpieczeństwem ognia. - Rozdział 4 - Ustawianie, używanie i obsługa wytwornic acetylenowych. - Dz.U.1934.99.903 - OpenLEX

Rozdział 4 - Ochrona przed niebezpieczeństwem ognia. - Ustawianie, używanie i obsługa wytwornic acetylenowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.99.903

Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1964 r.

IV.

Ochrona przed niebezpieczeństwem ognia.

§  19.
1.
Palenie tytoniu oraz przebywanie z przedmiotami żarzącemi się lub płonącemi w pomieszczeniach wytwornic, jak również w pobliżu tych pomieszczeń, dołów na muł wapienny i zbiorników na gaz acetylenowy - jest niedozwolone.
2.
W odpowiednich miejscach, jak również na wszystkich drzwiach pomieszczeń urządzeń acetylenowych należy umieścić tablice ostrzegawcze z napisem: "Nieupoważnionym wstęp wzbroniony! Nie zlizać się i nie wchodzić z otwartym ogniem! Palenie tytoniu surowo wzbronione".