Art. 5. - Ustawa Przechodnia do Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 marca 1921 r. w sprawie tymczasowej organizacji władzy zwierzchniej Rzeczypospolitej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.44.268

Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1921 r.
Art.  5.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 marca 1921 r.