Art. 1. - Ustawa Przechodnia do Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 marca 1921 r. w sprawie tymczasowej organizacji władzy zwierzchniej Rzeczypospolitej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.44.268

Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1921 r.
Art.  1.

Sejm Ustawodawczy sprawuje swą władze, w dotychczasowym zakresie do chwili ukonstytuowania się władzy ustawodawczej na zasadach Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 marca 1921 r. i rozwiązuje się w tym dniu z mocy samego prawa.