Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1918.19.56

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 maja 1921 r.
Art.  14.

Kasa może otwierać oddziały na całym obszarze Państwa po zatwierdzeniu odnośnego wniosku zarządu przez Ministra Skarbu.