Art. 31. - Ustawa budżetowa na rok 2022. - Dz.U.2022.270 - OpenLEX

Art. 31. - Ustawa budżetowa na rok 2022.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.270

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  31. 

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 12, plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej:

1)
Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP - w tabeli 1;
2)
Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej - w tabeli 2;
3)
Centrum Obsługi Administracji Rządowej - w tabeli 3;
4)
Centralnego Ośrodka Informatyki - w tabeli 4;
5)
Centrum Usług Logistycznych - w tabeli 5;
6)
Centralnego Ośrodka Sportu - w tabeli 6;
7)
Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego - w tabeli 7;
8)
Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej "Mazovia" - w tabeli 8;
9)
Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie - w tabeli 9;
10)
Krajowego Instytutu Mediów - w tabeli 10;
11)
Centrum Cyberbezpieczeństwa Zamość - w tabeli 11.