Art. 30. - Ustawa budżetowa na rok 2022. - Dz.U.2022.270 - OpenLEX

Art. 30. - Ustawa budżetowa na rok 2022.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.270

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  30. 

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 11, plany finansowe agencji wykonawczych:

1)
Polskiej Agencji Kosmicznej - w tabeli 1;
2)
Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - w tabeli 2;
3)
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w tabeli 3;
4)
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - w tabeli 4;
5)
Narodowego Centrum Nauki - w tabeli 5;
6)
Agencji Mienia Wojskowego - w tabeli 6;
7)
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - w tabeli 7;
8)
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - w tabeli 8;
9)
Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych - w tabeli 9;
10)
Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych - w tabeli 10.