Art. 20. - Ustawa budżetowa na rok 2022. - Dz.U.2022.270 - OpenLEX

Art. 20. - Ustawa budżetowa na rok 2022.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.270

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  20. 

Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 19, wynosi 252 500 tys. zł.