Art. 16. - Ustawa budżetowa na rok 2022. - Dz.U.2022.270 - OpenLEX

Art. 16. - Ustawa budżetowa na rok 2022.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.270

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  16. 

Ustala się dla służby cywilnej:

1)
limit mianowań urzędników - 245 osób;
2)
środki na wynagrodzenia - w wysokości 11 183 654 tys. zł;
3)
środki na szkolenia - w wysokości 50 681 tys. zł.