Art. 15. - Ustawa budżetowa na rok 2022. - Dz.U.2022.270 - OpenLEX

Art. 15. - Ustawa budżetowa na rok 2022.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.270

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  15. 

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 985 000 tys. zł.