Art. 14. - Ustawa budżetowa na rok 2022. - Dz.U.2022.270 - OpenLEX

Art. 14. - Ustawa budżetowa na rok 2022.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.270

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  14. 

Ustala się etaty Policji w liczbie 105 395, w tym 105 309 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji.