§ 1. - Ustalenie wysokości kosztów doręczania przez urzędy gminne i magistraty wezwań i innych pism urzędowych w postępowaniu administracyjnem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.92.719

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1930 r.
§  1.
Koszta doręczania przez urzędy gminne i magistraty w myśl art. 23 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnem wezwań i innych pism urzędowych ustala się w wysokości podwójnej każ-doczesnej opłaty pocztowej za list zwykły najniższej wagi.