Ustalenie wykładnika przeciętnych cen hurtowych, miarodajnego do potrącania podatku dochodowego od uposażeń służbowych, emerytur i wynagrodzeń za najemną pracę w trzecim kwartale roku podatkowego 1923.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.63.482

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 czerwca 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 12 czerwca 1923 r.
w przedmiocie ustalenia wykładnika przeciętnych cen hurtowych, miarodajnego do potrącania podatku dochodowego od uposażeń służbowych, emerytur i wynagrodzeń za najemną prace w trzecim kwartale roku podatkowego 1923.

W myśl art. art. 22, 24 i 26, część druga, tudzież na podstawie art. 27 ustawy z dnia 9- marca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 35, poz. 228) w przedmiocie zmiany w przepisach o państwowym podatku dochodowym, obowiązującym na zasadzie ustawy z dnia 4 kwietnia 1922 r. (Dz. G. R. P. № 29, poz. 232) i ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 82, poz. 550), zarządza się co następuje:
Na trzeci kwartał kalendarzowy roku podatkowego 1923 ustala się, jako obowiązujący w tymże kwartale przy potrącaniu podatku dochodowego od uposażeń służbowych, emerytur i wynagrodzeń za najemną pracę, wykładnik wzrostu cen hurtowych w wysokości 2,1.
W zastosowaniu postanowienia § 1 niniejszego rozporządzenia należy w trzecim kwartale kalendarzowym roku podatkowego 1923 potrącać po-datek dochodowy od uposażeń służbowych, emerytur i wynagrodzeń za najemną pracę według skali następującej:
L.p.Roczna wysokość wynagrodzenia w tysiącach marekStopa procentowa
ponaddo
1.15.12020.1601,1%
2.20.16025.2001,4%
3.25.20032.7601,7%
4.32.76040.3202 %
5.40.32047.8802,5%
6.47.88055.4403 %
7.55.44063.0003,5%
8.63.00071.4004,5%
9.71.40079.8005,5%
10.79.80088.2007 %
11.88.20096.6008,5%
12.96.600105.00010 %
13.105.000109.20011,5%
14.109.200115.50013 %
15.115.500121.80013,6%
16.121.800130.20014,3%
17.130.200138.60015 %
18.138.600147.00015,7%
19.147.000157.50016,5%
20.157.500168.00017,3%
21.168.000178.50018,1%
22.178.500189.00018,8%
23.189.000199.50019,5%
24.199.500210.00020,2%
25.210.000220.50020,9%
26.220.500231.00021,6%
27.231.000241.50022,3%
28.241.500252.00023 %
29.252.000378.00024,5%
30.378.000504.00025,5%
31.504.000630.00027 %
32.630.000756.00028,5%
33.756.000945.00030 %
34.945.0001.512.00032 %
35.1.512.0001.890.00034 %
36.1.890.0002.520.00036 %
37.2.520.00038 %
Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od 1 lipca do 30 września 1923 r. z tem, że skala podana w § 2 niniejszego rozporządzenia ma zastosowanie również przy potrącaniu podatku od uposażeń służbowych emerytur i wynagrodzeń za najemną pracę, wypłaconych w końcu miesiąca czerwca, a należnych za miesiąc lipiec 1923 r.