Ustalenie terminu nabywania przez Skarb Państwa gruntów, zajętych przez groby i cmentarze wojenne. - Dz.U.1934.110.979 - OpenLEX

Ustalenie terminu nabywania przez Skarb Państwa gruntów, zajętych przez groby i cmentarze wojenne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.110.979

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 6 grudnia 1934 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie ustalenia terminu nabywania przez Skarb Państwa gruntów, zajętych przez groby i cmentarze wojenne.

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. R. P. Nr. 39, poz. 311) zarządzam co następuje:
Termin, którego ustalenie jest przewidziane w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. R. P. Nr. 39, poz. 311) określa się na dzień 1 kwietnia 1940 r.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.