§ 1. - Ustalenie starszeństwa oficerów rezerwy przy przemianowaniu na oficerów zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.84.648

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 sierpnia 1923 r.
§  1.
Oficerowie rezerwy, którzy w dniu ogłoszenia niniejszego rozporządzenia nie prosili jeszcze na podstawie artykułu 121 ustawy z dnia 23 marca 1922 r. o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów Wojsk Polskich o przyjęcie do wojska w charakterze oficerów zawodowych i obecnie służby nie pełnią, o ile nie podpadają pod artykuł 101 cytowanej ustawy, otrzymają w wypadku przyjęcia ich do wojska w charakterze oficerów zawodowych, jako datę starszeństwa - pierwszy dzień miesiąca następującego po powołaniu ich do służby wojskowej, przyczem kolejną liczbę starszeństwa tych oficerów między sobą ustali Minister Spraw Wojskowych.