§ 3. - Ustalenie sądów powiatowych właściwych do rozpoznawania spraw o rozwód.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.13.95

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1973 r.